PROJENİN AMAÇLARI

Müziğin dili tektir. Müzik, hangi coğrafya da yaşarsa yaşasın her insanın ruhunda birbirine benzer hisler bırakır. Müzik sayesinde farklılıklar ortadan kalkar. Uygar ülkeler, savaş zamanlarında dahi kültür ve sanatı ayrı tutmayı, kültürler arası köprülere halel gelmemesini, hatta yeni köprüler kurulmasını, hassaten gözetmiş ve sağlamışlardır.

Projemizin yegane amaçlarından biri ülkeler, kültürler ve insanlar arasında evrensel bir bağ olan müzik ile insanların kaynaşmasını, barışmasını ve birleşmesini sağlamaktır. Müzik tüm sanat dalları içinde insanları etkileme ve birleştirme gücüne en çok sahip olandır Sanatçılar yaşadıkları topraklardan beslenirler, meydana gelen eserler sanatçıdan ziyade yaşadığı toplumun izlerini taşır.

Yunus Emre, Aşık Veysel, Mahsuni Şerif, Neşet Ertaş gibi Türk Müzik tarihine adını altın harfler ile kazımış büyük bestecilerin eserleri sayesinde, toplumumuzun kültür yansımalarını yurt dışında duyurmak ve tanıtmak da projenin amaçlarından en büyüğüdür. Derin müzik kültürümüzü, kültürümüzün aydınlığını ve uygarlığını tüm dünyaya notalar aracılığı ile duyurmak nihai hedefimizdir Türk Halk Müziği eserleri, müzikal niteliği bakımından dünya çapında değere sahiptir. Evrensel ölçülerde düzenlenerek yetkin bir şekilde icra edilmesi halinde, “dünya müziği” olarak kabul görebilecektir.

Bu projede Solist Sanatçımız, milli sazımız “Bağlama” olacaktır. Bağlama’nın tınılarıyla, konser için gidilen tüm ülkelerde kültürümüz yankılanacaktır. Aynı zamanda yine Bağlama ile icra edilen Avrupalı bestecilere ait klasik müzik eserleri, ülkemizin ve kültürümüzün ana enstrümanı olan Bağlama’nın dünya çapında tanınmasını sağlayacaktır

Bağlama’nın, yerel ve otantik bir enstrüman olmanın ötesinde, klasik batı müziği eserlerinin dahi icra edilebilecek kapasiteye sahip, evrensel ölçüde bir enstrüman olduğunu tüm Avrupa’ya göstermek ve Bağlama ile icra edilecek eserlerimiz aracılığı ile ülkemizin tanıtımını yapmak en büyük amacımızdır

- BASINDA KÖPRÜ VE ÖTESİ