HEDEFLENEN SONUÇLAR

Müzik tüm sanat dalları içinde insanları etkileme ve birleştirme gücüne en çok sahip olandır. Konser verilen tüm ülkelerde, ülkemiz tanıtılacak; dünya insanının evrensel ve ortak dili müzik sayesinde kültürel bir kaynaşma ve birleşme sağlanacaktır Topraklarımızda yetişmiş büyük bestecilerin eserleri kültürümüzü yansıtır. Bu sayede kültürümüzün izleri Avrupa’ya taşınacaktır.

Milli enstrümanımız bağlama ve klasik batı müziği enstrümanları aynı anda aynı sahnede olacak ve müziğin barışçıl gücü tüm dünyaya duyurulmuş olacaktır. Milli enstrümanımız Bağlama’nın, yerel ve otantik bir enstrüman olmanın ötesinde, klasik batı müziği eserlerinin dahi icra edilebileceği kapasiteye sahip, evrensel ölçüde bir enstrüman olduğu, bizzat klasik batı müziği eserleri icra edilerek, dünya müzik dinleyicisine kanıtlanacaktır

- BASINDA KÖPRÜ VE ÖTESİ